כתב תביעה לדוגמא תאונת דרכים – נזיקין

בבית משפט השלום                                                                                                                                                                  ת.א.  -05-15%%%%

בתל אביב                                                                                                                                                                               בפני הרשם יוחנן גבאי

                      התובע:       ס.א ת.ז. **********

                                       מרחוב  *****, קרית מלאכי

                                       ע”י ב”כ עוה”ד צבי הרצוג מ.ר. 8571 ואח’

                                       מרחוב גרוזנברג 14, תל- אביב 65811

                                       טלפון: 5161179  פקס: 5105036

                                             –   נ   ג   ד   –

                     הנתבעת:      מדינת ישראל (משרד הביטחון)

                                        ע”י ב”כ עו”ד ענת מילמן ואו פינחס מילמן

                                        מרחוב מלכי ישראל 8 (כיכר יצחק רבין), תל אביב

                                        טלפון: 03-6918829, פקס: 03-6959959

מהות התביעה:   נזיקין לפי חוק פלת”ד

כתב – תביעה מתוקן

 1. התובע הינו יליד 17.06.1970 ובזמן אירוע התאונות שיתוארו להלן היה, אזרח עובד צה”ל המשמש כנהג מוביל טנקים  אצל הנתבעת.

 2. הנתבעת הייתה בזמן אירוע התאונות שיתוארו להלן הבעלים ו/או המחזיק ו/או המפעיל ו/או המבטח של מוביל טנקים, המורכב מסוס מ.ר. צ/298254 (להלן: “המוביל”) ועגלה הרתומה לו מ.ר. צ/292321  (להלן: “העגלה”) וכן הייתה מעבידתו של התובע.

 3. בתאריך 19.1.14 בשעה 07:15, הגיע התובע לבסיס משמר הנגב של הנתבעת כדי לנהוג במוביל הטנקים ועימו הגיע א.ע.צ נוסף.

 4. התובע בדק את מוביל הטנקים לפני הנסיעה, ואז הבחין כי אחד הגלגלים הנמצא בעגלה יש תקר. מאחר שללא החלפת הגלגל לא ניתן לנסוע במוביל הטנקים, עלה התובע על העגלה, שבה נמצאים הגלגלים הרזרביים, כדי לשחרר את הגלגל הרזרבי ולהרכיב אותו במקום הגלגל שהיה בו תקר.

 5. התובע שחרר את הגלגל הרזרבי, וכאשר סיים לעשות כן, החל לרדת מהעגלה למטרת נסיעה, ותוך כדי כך איבד את שיווי משקלו, נפל מהעגלה וכתוצאה מכך נחבל בגופו (להלן: “התאונה א'”).

 6. א. בתאריך 26.4.15 בשעה 9:00 לערך, הגיע התובע לבסיס הצבאי “משמר הנגב”, כדי  לנהוג במוביל, שהיה רתום לעגלה ואמור להיות מוכן בכל עת למשימה צבאית.

  ב. לפני תחילת הנהיגה, בדק התובע את המוביל והבחין כי באחד הגלגלים של העגלה יש תקר.

  ג. לצורך  תיקון התקר, הוריד התובע את הגלגל החיצוני מהעגלה, וכאשר ניסה להוריד את הגלגל הסמוך לזה שהוריד, השוקל למעלה מ-100 ק”ג, נפגע בעמוד השדרה המותני (להלן- “תאונה ב'”).

 7.  (מצ”ב טופס 250 חתום על ידי קצין האזרחים מטעם הנתבעת, המהווה חלק בלתי נפרד מכתב התביעה)

  התובע יטען, כי התאונות אירעו עקב שימוש ברכב מנועי למטרת נסיעה על פי ההלכה הפסוקה, שנקבעה ברע”א 418/03 אוסם נ’ סמג’ה וסהר פדי כ”ט (3) 541, רע”א 11043/05 אלטורי מאג’ד נ’ אריה (פורסם בנבו) עמ’ 3- 4 וע”א  6936/11 המגן נ’ פלוני עמ’ 9- 15, וגרמו לתובע נזקי גוף ולכן הנתבעת חייבת לפצות את התובע במלוא נזקי גופו הנובעים מהתאונות, בהתאם לחוק פלת”ד תשל”ה – 1975.

 8. לחילופין, ומטעמי זהירות, במידה שיקבע על ידי בית המשפט כי התאונות, או אחת מהן אינן מהוות תאונת דרכים לפי חוק פלת”ד יטען התובע, כי התאונות או מי מהן, אירעו כתוצאה מרשלנותה ו/או חוסר זהירותה ו/או חוסר מיומנותה של הנתבעת, או מי מעובדיה, ו/או מי מנהליה, המתבטאים בכל אחת ואחת מהעובדות הבאות, הנטענות לחילופין ו/או בהשלמה, לפי הפירוט כדלקמן:

  א. לא הנהיגה שיטת עבודה בטוחה בעת נהיגה במוביל טנקים.

  ב. לא הזהירה את התובע מפני הסכנה הטמונה בהחלפת גלגל, השוקל למעלה מ-100 ק”ג.

  ג. התקינה בעגלה מדרגות מסוכנות ללא מאחז יד תקין, שגרמו לתאונה א’.

  ד. אפשרו ו/או הורו לתובע להחליף גלגל השוקל למעלה מ-100 ק”ג בתאונה ב’, על אף שהיה נכה בשיעור 15% כתוצאה מתאונה א’.

  ה. לא הזהירה את התובע מפני הסכנה הטמונה בירידה מהעגלה ובהחלפת גלגל במוביל ובעגלה.

  ו. לא הדריכו את התובע, ו/או לא נתנו לא הדרכה מתאימה כיצד לנהוג במקרה שיש להחליף גלגל במוביל.

  ז. הפרה את חובת הזהירות כלפי התובע.

  ח. נהגה ברשלנות ובחוסר זהירות שגרמו לתאונה.

 9. התובע יוסיף ויטען כי התאונות אירעו כתוצאה מהפרת סעיפים: 2, 3, 6, 7, 8, 9 ו-10 לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ”ט-1999.

 10. לאחר תאונה-א’ טופל התובע בחדר המיון של בית חולים סורוקה, שם, אובחנה אצלו חבלה בכתף שמאל, “כתוצאה מנפילה ממוביל טנקים”. לאחר קבלת טיפול רפואי שוחרר לביתו. (מצ”ב תעודת שחרור מבית החולים “סורוקה” המהווה חלק בלתי נפרד מכתב התביעה).

 11. בהמשך, טופל התובע במסגרת קופת חולים “כללית”, שם, הופנה על ידי האורטופד המטפל לביצוע של בדיקות אולטרסאונד, CT ו- MRI של כתף שמאל אשר הדגימו קרע בגיד  הסופראספינטוס, קרע בבסיס הלברום התחתון והקדמי, שבר בקצה הקדמי התחתון של הגלנואיד, עיבוי ועכירות ברקמות הרכות בסמוך לשבר.(מצ”ב בדיקות US, CT ו- MRI של כתף שמאל המהווים חלק בלתי נפרד מכתב התביעה).

 12. עקב תאונה-א’ סבל התובע מכאבים והגבלת תנועה בכתף שמאל ולכן, נזקק לטיפולי פיזיותרפיה ממושכים.

 13. התובע הגיש תביעה לדמי פגיעה למוסד לביטוח לאומי ותאונה-א’ הוכרה על ידי המל”ל כתאונת עבודה.

  (מצ”ב תביעה לדמי פגיעה חתומה על ידי התובע המאושרת על ידי הנתבעת ומהווה חלק בלתי נפרד לכתב התביעה).

 14. לתובע אושרה על ידי המל”ל תקופת דמי פגיעה מקסימאלית למשך שלושה חודשים בגין תאונה א’.

   (מצ”ב אישור המל”ל על תקופת דמי הפגיעה המהווה חלק בלתי נפרד מכתב התביעה)

 15. בתום תקופת דמי הפגיעה, נבדק התובע על ידי רופא תעסוקתי, אשר המליץ על עבודה ללא הרמה ונשיאת משאות ביד שמאל, הימנעות מהנפת היד מעל הראש ולצדדים והפחתת עומסים פיזיים.(מצ”ב אישור רפואי של ד”ר מיכאל יאיר – רופא תעסוקתי מקופת חולים “כללית” המהווה חלק בלתי נפרד מכתב התביעה)

 16. ועדה רפואית של המל”ל, שבדקה את התובע קבעה את נכותו הצמיתה כתוצאה מתאונה-א’ בשיעור של 15%, מתאריך 11.11.14, עבור הגבלה תפקודית בכתף שמאל, בהתאם לסעיף 41 (4)(ב).(מצ”ב פרוטוקול ועדה רפואית של המל”ל המהווה חלק בלתי נפרד מכתב התביעה)

 17. לאחר תאונה-ב’ טופל התובע במסגרת קופת חולים, שם אובחנה אצלו חבלה בעמוד שידרה מותני מלווה בהגבלת תנועה ובכאבים המקרינים לרגל, ולכן הופנה לקבלת טיפולי פיזיותרפיה.

  (מצ”ב אישור רפואי של ד”ר בצלאל שחר, המהווה חלק בלתי נפרד מכתב התביעה)

 18. בהמשך, הופנה התובע על ידי האורתופד המטפל לבדיקת CT של עמוד שידרה מותני, אשר הדגימה בקע דיסק מרכזי אחורי, עם לחץ קל על השק הטקאלי.

 19. תאונה ב’ הוכרה על ידי הביטוח הלאומי כתאונת עבודה, ולתובע אושרה תקופת דמי פגיעה במשך 3 חודשים.

 20. בתום תקופת דמי הפגיעה, חזר התובע לעבודה חלקית, לא על מוביל טנקים, במשך כ-3 חודשים נוספים, והשתכר בעבודה זו משכורת בסיסית בלבד, ללא תוספות השכר וההטבות השונות הניתנות בעבודה כנהג מוביל טנקים, הכרוכה בנסיעות רצופות במשך מספר ימים.

 21. התובע נבדק על ידי רופא תעסוקתי, שאבחן אצלו הגבלה ורגישות ניכרת בעמוד שידרה תחתון, כאשר בדיקה זו הועברה לבקשת הנתבעת למכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

  (מצ”ב אישור רופא תעסוקתי מיום 4.8.15, המהווה חלק בלתי נפרד מכתב התביעה)

 22. ועדה רפואית לעררים שבדקה את התובע, קבעה את נכותו הצמיתה כתוצאה מתאונה ב’ בשיעור 10%- לפי סעיף 37(7)(א), עקב הגבלה מלווה בכאבים בעמוד השדרה המותני.

  (מצ”ב פרוטוקול ועדה רפואית לעררים של המל”ל, המתייחס לתאונה ב’, המהווה חלק בלתי נפרד מכתב התביעה)

 23. למקרה ובית המשפט יקבע כי התאונות, או מי מהן, אינן מהוות תאונת דרכים לפי חוק פלת”ד, נבדק התובע על ידי רופא אורתופד מטעמו, אשר קבע לו נכות צמיתה בשיעור 15% בגין תאונה א’, ו-10% בגין תאונה ב’, כפי שנקבע על ידי הוועדות הרפואיות של המל”ל, כמפורט לעיל.

  (מצ”ב חוות דעת רפואית ערוכה כדין של ד”ר קמחין, המהווה חלק בלתי נפרד מכתב התביעה)

 24. עובר לתאונות עבד התובע אצל הנתבעת כנהג מוביל טנקים, עבודה הכרוכה בנסיעות ממושכות, בטעינה ופריקה של טנקים, ובהחלפת גלגלים השוקלים מעל 100 ק”ג, והוא השתכר בעבודה זו כ- 24,000 ש”ח לחודש. עקב נכותו של התובע, נפגע כושר השתכרותו וכתוצאה מכך נגרמו ויגרמו לו הפסדי שכר, הפסד תנאים סוציאליים ופנסיה.

 25. אלה הנזקים שנגרמו ויגרמו לתובע כתוצאה מהתאונה, אשר את הטבתם הוא זכאי לתבוע והיא תובע מהנתבעת, כדלקמן:

א) נזקים מיוחדים:

1. הפסד שכר מאז התאונות ועד היום –                                      200,000  ₪

2. עזרת צד ג’ לרבות עזרת קרובי משפחה –                               10,000    ₪

3. הוצאות רפואיות שאינן כלולות בסל הבריאות –                          5,000     ₪

4. הוצאות נסיעה לטיפולים רפואיים –                                          5,000     ₪

                                                                                   _________________

                                                                                 סה”כ:  220,000 ₪

ב) נזקים כלליים:

1. הפסד שכר בעתיד

2. הפסד פנסיה בעתיד

3. עזרת צד ג’ בעתיד

4. כאב וסבל

5. החרגת פוליסות ביטוח בעתיד

6. הוצאות נסיעה בעתיד

7. הוצאות רפואיות בעתיד שאינן כלולות בסל הבריאות

לבית משפט נכבד זה סמכות מקומית ועניינית לדון בתביעה.

אשר על כן, מתבקש כבוד בית המשפט להזמין את הנתבעת לדין, ולחייבה לשלם לתובע את מלוא נזקיו המיוחדים והכלליים בצרוף הפרשי הצמדה וריבית, הוצאות משפט ושכר טירחת עורך דין.

 _______________

      צבי הרצוג, עו”ד

          ב”כ התובע

Divi Theme Examples

עדכונים, מדריכים ופסקי דין 

פסקי דין

פסקי דין נבחים של משרדנו

פסקי דין

פסקי דין נבחים של משרדנו

טפסים

טפסים ועדות רפואיות נכות מעבודה נכות כללית ביטוח לאומי

טפסים

טופס-הודעה-על-תאונת-דרכים-חברות ביטוח

כתב תביעה לדוגמה

כתב-תביעה-לדוגמא-תאונת-דרכים-נזיקין

שכר טרחה תאונות דרכים

שכר-טרחת-עורך-דין-תאונת-דרכים

כתב תביעה נזקי גוף

כתב-תביעה-לדוגמא-נזקי-גוף-נפילה במעלית

אישור משטרה תאונת דרכים

איך-מקבלים-אישור-משטרה לאחר תאונת דרכים

כתבה שלנו בכאן 11

 סטודנט תובע את המשטרה

כתבה שלנו במאקו

חלית-נפצעת-פנה-מיד-לעורך-דין

כתבה שלנו במאקו

מה-נחשבת-תאונת-עבודה

כתבה שלנו במאקו

מה-עושים-אחרי-תאונת-דרכים

המלצות תאונות דרכים

עורך-דין-תאונות-דרכים-המלצות

"כולם שווים בפני החוק אבל עורך דין טוב עושה את ההבדל"

הלקוחות ממליצים עלינו 

לאחר שנפלתי לבור ביוב פתוח, נקרעה לי הרצועה הצולבת בברך ימין. חבר המליץ לי על משרדו של עורך דין הרצוג.

מעבר לכך שקיבלתי פיצוי יפה, התהליך היה הרבה יותר מהיר ממה שחשבתי שיהיה, כאשר לאורך כל הדרך עודכנתי בנעשה בתיק.

נ.ד | נפל לבור ביוב

פניתי לעורך דין הרצוג בקשר לתאונת דרכים שהייתה לי. הטיפול היה מעל ומעבר, דאגה וליווי מהרגע הראשון, בהכוונה בדיווח התאונה למשטרה ועד לקבלת הפיצוי. קיבלתי מענה לכל שאלה שהייתה לי, והטיפול עצמו בתיק היה מקצועי מאוד.  

ללא ספק עו"ד הרצוג בעל מומחיות רבה בתחום, צוות המשרד נעים וזמין.

ש.ה | נפגעת תאונת דרכים

נקטעה לי אצבע יד שמאל בעבודתי במוסך רכב. חיפשתי בגוגל עורך דין והגעתי למשרדו של עו"ד צבי הרצוג. הייתי שבר כלי, פיזית ונפשית. במשרד קיבלתי יחס חם, והטיפול בתיק שלי נעשה בצורה חלקה.

ממליץ בלב שלם על עורך דין הרצוג למי שעבר תאונה.

מ.ל | נפגע תאונת עבודה

Accessibility
Call Now Button