תביעות נגד משרד הביטחון

למשרדנו מעל 30  שנות ניסיון בייצוג נפגעי משרד הביטחון

מעוניינ/ת שעורך דין הרצוג יחזור אליך באופן אישי?

  • לדרוש ולקבל העתק דו”ח פציעה חתום  על ידי רופא היחידה והמפקד הישיר.
  • לצלם את מקום המפגע ממספר זוויות ונקודות מבט.
  • לרשום את פרטי כל עדיי הראייה של התאונה/ חבלה. ככל שמדובר במחלה שפרצה בעקבות מתח נפשי, יש לערוך רישום של כל אירועי  הלחץ שהתרחשו לפני ובסמוך למועד בו פרצה המחלה (בדרך המדובר במחלות : נפש /סכרת /אוטם  שריר הלב / פסוריאזיס ואח’ ) וכמובן לרשום את פרטי עדיי הראייה. הרלוונטיים.
  • קבלת טיפול רפואי במידת הנדרש ואיסוף ושמירת המסמכים הרפואיים.
  • שימ/י לב – הוכחת קשר סיבתי לאירוע התביעה במקרים אלה אינה מלאכה פשוטה ועל כן יש לפעול בהתאם להנחיות עוה”ד המומחה בתחום.

מהצלחות המשרד

א.א. נגד משרד הביטחון – מדינת ישראל – תביעת רשלנות ותאונת עבודה

פסיקת פיצוי בסך 1,130,000 ₪ לאדם שנפגע בעבודתו כמוביל טנקים ונקבעה לו 15% נכות. בנוסף לכך, קיבל העובד מענק נכות גבוה מהמוסד לביטוח לאומי.

כל חייל

בשירות חובה/קבע/מילואים, שוטר במשטרת ישראל, סוהר בשירות בתי הסוהר יכול להגיש תביעת נכות לקצין התגמולים עקב מחלה ו/או חבלה, ובלבד שמתקיימים שני תנאים מצטברים:

1. קשר סיבתי בין המחלה ובין תנאי השירות (תנאי העקב)

2. המחלה פרצה בתוך תקופת השירות הצבאי

חשוב לדעת: לא כל מחלה /חבלה שפורצת במהלך השירות, כמוה כמחלה שפרצה עקב השירות. יש להוכיח, בין היתר, כי חיי השירות-באשר הם- או אירוע ספציפי הקשור לחיי השירות הם שהביאו לפריצתה של המחלה.

עוד חשוב לדעת: תביעה לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) התשי”ט 1959 מתיישנת בתום שלוש שנים מיום השחרור מהשירות שבו פרצה המחלה או אירעה החבלה. בתנאים מסוימים הקבועים בחוק, ניתן להגיש תביעה גם לאחר מועד זה ולעיתים אף שנים לאחר מועד זה – ואולם לשם כך צריך לעמוד בתנאים שקבע חוק הנכים – ” חבלה רשומה” ותנאים נוספים.

מחשבון פיצויים

למשרדנו מעל 30 שנות ניסיון בייצוג נפגעי משרד הביטחון והערכת התיקים.

בכדי להעריך את סך הפיצוי שמגיע לך, יש להיכנס למחשבון ולהזין את הנתונים המבוקשים.

הפיצוי מחושב במהירות ובדיוק מרבי.

שאלות ותשובות – משרד הביטחון

מי רשאי להגיש תביעה?

בהתאם לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), כל חייל בשירות חובה/ קבע /מילואים, שוטר במשטרת ישראל, סוהר בשירות בתי הסוהר, יכול להגיש תביעת נכות לקצין התגמולים עקב מחלה ו/או חבלה, ובלבד שמתקיימים שני תנאים מצטברים:

– קשר סיבתי בין המחלה ובין תנאי השירות (תנאי העקב):

על מנת לבחון קיומו של קשר סיבתי יש לבחון תחילה קיומו של קשר סיבתי-עובדתי בין אירוע פלוני לבין תוצאה פלונית. למשל: ככל שמדובר בפריצת דיסק, האם היא נגרמה על ידי נפילה או הרמת מסע כבד או ככל שמדובר במחלת נפש, אם היא נגרמה על ידי חשיפה לאירוע דחק. קיומו של קשר משפטי-עובדתי אינו בגדר סוף פסוק, משנמצא כי קיים קשר סיבתי-עובדתי יש להמשיך ולבחון בשלב השני את התקיימותו של קשר סיבתי-משפטי, במסגרתו תבחן השאלה-האם הנכות שהחייל לקה בה קשורה בקשר סיבתי-משפטי לשירותו הצבאי, במילים אחרות: נדרש להראות כי “חיי הצבא-באשר חיי צבא הם-או אירוע ספציפי הקשור לחיי הצבא הם שהביאו לפריצתה של המחלה” (אירוע שמיוחד לשירות הצבאי) אם מדובר במקרה בו המחלה הייתה פורצת בכל מקרה- גם בחיים האזרחיים יישלל קיומו של קשר סיבתי לשירות בצבא (ראו: דנ”א 5343/00 – קצין התגמולים נ’ אורית אביאן, פ”ד נו(5), 732 ,עמ’ 738-739).

-המחלה פרצה בתוך תקופת השירות הצבאי (גם שירות בשירות בתי הסוהר, משטרת ישראל, שירות מילואים / קבע):

חשוב לדעת, לא כל מחלה שפורצת במהלך השירות הצבאי, כמוה כמחלה שפרצה עקב השירות הצבאי. על מנת לקבל הכרה לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) יש לעמוד בשני התנאים המצטברים לעיל ולקבל ייעוץ משפטי.

עד מתי ניתן להגיש תביעה לנכות לפי חוק הנכים (התיישנות)?
  • הכלל: תביעת נכות לפי חוק הנכים יש להגיש לקצין התגמולים בתוך שלוש שנים  מיום השחרור מהשירות ( סעיף 32 לחוק הנכים), אלא אם מדובר במחלות ספציפיות לגביהן קבע שר הביטחון בתקנות תקופת התיישנות ארוכה יותר – במקרים אלו  תתיישן הזכות בחלוף אותה תקופה.

  • החריג: “חבלה רשומה” – חוק הנכים קובע הסדר מיוחד של הארכת תקופת התיישנות (הסדר חריג שאינו מופיע בחוקים אחרים!!!)  ולפיו בהתקיים תנאים מסוימים יש לקצין התגמולים שיקול דעת להאריך את מועד תקופת ההתיישנות, אם הוא סבור שמן הצדק לעשות כן ובהתקיים התנאים הבאים:

– הבקשה מתייחסת לנכות שנגרמה על ידי חבלה רשומה;

– ההשהיה בהגשת הבקשה אינה עשויה להקשות במידה ניכרת על השגת הראיות  הדרושות לבירור הבקשה;

– ההשהיה לא הביאה, ולא הייתה עשויה להביא, במישרין או בעקיפין, להחמרת הנכות שלגביה מוגשת הבקשה, או להגדלה ניכרת של הנטל שעל אוצר המדינה בתשלום התגמולים או במתן טובת הנאה אחרת עקב החמרת הנכות;

– ההשהיה לא תקשה על המדינה לממש את זכויותיה לגבי כל צד שלישי האחראי או עשוי להיות אחראי, במישרין או בעקיפין, לחבלה, נושא הבקשה.

  • “חבלה רשומה” –

– חבלה שנרשמה, סמוך ליום האירוע שגרם לה, ברשומות של צבא-הגנה לישראל או ברשומות אחרות המתנהלות על ידי המדינה או על ידי מוסד ציבורי שאושר לעניין זה על ידי שר הביטחון”.

– בפסק הדין ע”א 203/85 בן ארי נ’ ק”ת , פ”ד מא(4) 113, קבע בית המשפט את המבחן המשולש לקיומה של “חבלה רשומה” לפי סעיף 32א לחוק – רישום המעיד על פגיעה בגוף; אירוע שגרם לפגיעה זו; סמיכות זמנים בין האירוע שגרם לנכות לבין הרישום.

– בפסק הדין  ע”א 203/85 בן ארי נ’ ק”ת , פ”ד מא(4) 113, קבע בית המשפט את המבחן המשולש לקיומה של “חבלה רשומה” לפי סעיף 32א לחוק – רישום המעיד על פגיעה בגוף; אירוע שגרם לפגיעה זו; סמיכות זמנים בין האירוע שגרם לנכות לבין הרישום.

– ככלל, לא דומה טענת התיישנות בכל הליך אזרחי לטענת התיישנות במסגרת חוק הנכים. ניתן לקבל יעוץ משפטי במשרדינו בסוגיה מורכבת זו.

הגשתי תביעה והתביעה נדחתה האם אני רשאי להגיש תביעה חדשה?

סעיף 35 לחוק הנכים הוא המנגנון היחיד בחוק הנכים המאפשר שינוי החלטה חלוטה של קצין התגמולים במקרה בו הוברר כי יסודה בטעות. מנגנון זה נועד למטרה של תיקון החלטות שהתברר כי היו מוטעות, והוא המתווה את גדריו ותוצאותיו של התיקון. בשל חשיבותו לענייננו, נביא את סעיף 35 (א) כאן כלשונו:

“(א) קצין תגמולים רשאי לתת החלטה חדשה בכל בקשה, אף אם ניתנה בה כבר החלטה סופית לפי סעיף 33, 34, אם הוכח, כי ההחלטה הושגה על ידי מעשה או חדלה המהווים עבירה פלילית, או אם נתגלה על סמך ראיות חדשות שלא היו בפני נותן ההחלטה הקודמת, כי אותה החלטה בטעות יסודה.”

לשון אחרת, ניתן להגיש תביעה חדשה ובלבד שהיא עומדת בתנאים הקבועים בחוק הנכים ובנסיבות מאוד מסוימות.

בשל מורכבות הנושא, אנו ממליצים לקבל ייעוץ משפטי בנושא זה.

Divi Theme Examples

עדכונים, מדריכים ופסקי דין 

פסקי דין

פסקי דין נבחים של משרדנו

פסקי דין

פסקי דין נבחים של משרדנו

טפסים

טפסים ועדות רפואיות נכות מעבודה נכות כללית ביטוח לאומי

טפסים

טופס-הודעה-על-תאונת-דרכים-חברות ביטוח

כתב תביעה לדוגמה

כתב-תביעה-לדוגמא-תאונת-דרכים-נזיקין

שכר טרחה תאונות דרכים

שכר-טרחת-עורך-דין-תאונת-דרכים

כתב תביעה נזקי גוף

כתב-תביעה-לדוגמא-נזקי-גוף-נפילה במעלית

אישור משטרה תאונת דרכים

איך-מקבלים-אישור-משטרה לאחר תאונת דרכים

כתבה שלנו בכאן 11

 סטודנט תובע את המשטרה

כתבה שלנו במאקו

חלית-נפצעת-פנה-מיד-לעורך-דין

כתבה שלנו במאקו

מה-נחשבת-תאונת-עבודה

כתבה שלנו במאקו

מה-עושים-אחרי-תאונת-דרכים

המלצות תאונות דרכים

עורך-דין-תאונות-דרכים-המלצות

"כולם שווים בפני החוק אבל עורך דין טוב עושה את ההבדל"

הלקוחות ממליצים עלינו 

לאחר שנפלתי לבור ביוב פתוח, נקרעה לי הרצועה הצולבת בברך ימין. חבר המליץ לי על משרדו של עורך דין הרצוג.

מעבר לכך שקיבלתי פיצוי יפה, התהליך היה הרבה יותר מהיר ממה שחשבתי שיהיה, כאשר לאורך כל הדרך עודכנתי בנעשה בתיק.

נ.ד | נפל לבור ביוב

פניתי לעורך דין הרצוג בקשר לתאונת דרכים שהייתה לי. הטיפול היה מעל ומעבר, דאגה וליווי מהרגע הראשון, בהכוונה בדיווח התאונה למשטרה ועד לקבלת הפיצוי. קיבלתי מענה לכל שאלה שהייתה לי, והטיפול עצמו בתיק היה מקצועי מאוד.  

ללא ספק עו"ד הרצוג בעל מומחיות רבה בתחום, צוות המשרד נעים וזמין.

ש.ה | נפגעת תאונת דרכים

נקטעה לי אצבע יד שמאל בעבודתי במוסך רכב. חיפשתי בגוגל עורך דין והגעתי למשרדו של עו"ד צבי הרצוג. הייתי שבר כלי, פיזית ונפשית. במשרד קיבלתי יחס חם, והטיפול בתיק שלי נעשה בצורה חלקה.

ממליץ בלב שלם על עורך דין הרצוג למי שעבר תאונה.

מ.ל | נפגע תאונת עבודה

יצירת קשר

כתובתינו: גרוזנברג 14

בניין בית יצחקי , קומה 8, ת"א 

(קרוב למדרחוב נחלת בנימין)

טלפון: 073-7299-453

פקס: 03-510-5036

דוא''ל: zvi@herzog-lawyers.com

 

Accessibility
Call Now Button